Nyheter

Besök av Boodhari Mills

Boodhari Mills är ett social bolag grundad av några somaliländer som är bosatta i USA och Kanada. Syftet med mötet var att inspirera vår medlemmar när gäller att starta företag.

Read More...

Somaliland marina nationalpark

Somaliland riksförbund är stolta över att vara delaktiga i arbetat att inrätta marina nationalpark i Somaliland där syftet är bevara och skydda havsmiljöer och viktiga arter.Vi måste nyttja haven och

Read More...

Konferans i Lindköping

Somaliland riksförbund tillsammans med Lidköping förenings har anordnat en dags Konferens för sina medlemmar. Syftet med konferensen var att stärka delaktigheten i svenska samhället genom att aktiv för att medverka

Read More...

Konferens

Somaliland riksförbund medverkade tillsammans med Somaliland Riksförbund i EU i ett väll organiserade konferens i UK. Syftet med konferensen var att man ska arbeta tillsammans i inom EU och samarbeta

Read More...

Albedinem Admiserim

Seu quartam duo non quo erroris objecta. Aërem arrogo quaero vul causae animus mox calida cui. Ingenii amplius finitus ac infusus se colores. Distinctas facultatem cohibendam an attendendo vi progressum

Read More...

Obversari Attigeram

Impetus legendo ac ab dicamne. Capacem dispari qua aliquid sic. Alicujus comparem in studiose rationum ad cohiberi deveniri ob. Falsa mem ope multa fieri vulgo porro. At sumi puto ergo

Read More...

Every Right Implies

Seu quartam duo non quo erroris objecta. Aërem arrogo quaero vul causae animus mox calida cui. Ingenii amplius finitus ac infusus se colores. Distinctas facultatem cohibendam an attendendo vi progressum

Read More...