Konferens

Somaliland riksförbund medverkade tillsammans med Somaliland Riksförbund i EU i ett väll organiserade konferens i UK. Syftet med konferensen var att man ska arbeta tillsammans i inom EU och samarbeta bland annat att arrangeraolika aktivitet och informations utbyte för att främja demokrati och jämställdheten. Det blev ett lyckat tillfälle som alla vill försätta med liknande konferens vilka man beslutade att hålla nästa gång i Sverige. Somaliland riksförbund är glada över denna förtroende och ska hålla konferensen nästa år i påsk lov helgen. tid och plats kommer vi meddela senare.