Om oss

Somaliland Riksförbund förbund I Sverige

Bakgrund

Somaliland riksförbund är en ideell en paraplyorganisation, som är politiskt och religiöst obunden. Organisationen bedriver olika verksamheter för sina anknutna medlems föreningar samt bygger broar mellan svenska myndigheter och medlemmarna genom information om integration, jämställdhet och andra viktiga och aktuella samhällsfrågor.

Förbundet har varit verksamma i sedan 1999 och bedrivit ett antal större projekt till gagn för medlemmarna samt samhället. Organisationen har i dagsläget ca 3500 medlemmar och verksamheterna nyttjas utav ca 1500 personer utöver medlemmarna.

Förbundets arbete utgörs främst utav utbildningar till förmån för medlemmarna gällande gemensamma frågor som är i behov utav ett forum. Förbundet arbetar mycket med att utveckla föreningarnas arbete bland folkgruppen.

Förbundets ambitioner är att aktivt verka för alla de ned stående punkternas framsteg.

  • Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Att hjälpa, stödja och råd giva personer med somaliländskt ursprung bosatta i Sverige. Hjälpen skall i största mån möjligt ges till de som har störst behov såsom: Ensamma föräldrar med barn, föräldralösa barn, kvinnor, ungdomar samt handikappade
  • Att förebygga och förhindra användning av droger och alkohol samt motverka våld och brottslighet.
  • Att bedriva familj och ungdomsaktiviteter inom kultur, utbildning, idrott och solidaritetsarbete.
  • Att bevara den egna kulturen och traditionen samt utveckla den efter de nya levnadsförhållandena. SRFB har som mål att tillvarata och främja medlemmarnas och folkgruppens sociala/samhälls intresse.
  • Att bedriva långsiktiga och effektiva verksamheter som skall utgöra plattformen för att nå organisationens mål samt utföra projekt.
  • Att bidra till en ökad integration med det svenska samhället..
  • Att samarbeta med myndigheter, organisationer och individer.