Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo