Lördag den 15 juni höll Somaliland riksförbund en mottagning för att fira våra medlemmar som har tagit studenten i år.

Somalilandriksförbund tillsammans med medlemsföreningar har fortsatt arrangera 2019 studentfirande och höll en konferens om kunskapsutveckling för att motivera ungdomar att integrera sig i svenska samhället. Fler föräldrar och deras syskon och vänner har deltagit och medverkat. Vi bjöd in även några gäster som uppmuntrade ungdomar att inte hamna i kriminalitet och att skaffa utbildning.