Somaliland marina nationalpark

Somaliland riksförbund är stolta över att vara delaktiga i arbetat att inrätta marina nationalpark i Somaliland där syftet är bevara och skydda havsmiljöer och viktiga arter.
Vi måste nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för att uppnå en hållbar utveckling

.