Nu har Somaliland Riksförbund haft sitt årsmöte

Nu har Somaliland Riksförbund haft sitt årsmöte. Den nya styrelsen består av såväl gamla som nya styrelsemedlemmar som alla har ett gemensamt mål, att verka för ökad jämställdhet, jobba med föreningsutveckling, öka samarbetet mellan föreningar och att öka delaktigheten. Vi tackar alla medlemmar och alla andra som deltog i årsmötet och bidrog till en bra diskussion under mötet.

.