DIASPORAN BÖR INGÅ I NYA GLOBALA UTVECKLINGSMÅLEN

I en debattartikel i OmVärlden skriver Mussie Ephrem, Forum Syd, att diasporan borde tas med som en viktig aktör för utveckling när de nya globala utvecklingsmålen tas fram.

Diasporan är en viktig aktör för utveckling i de länder där den har sitt ursprung. På vissa platser är den kanske den enda aktör som aktivt och kontinuerligt ger stöd.

De pengar som skickas till Somalia av utlandssomalier i Sverige har bidragit till att minska fattigdomen och på så sätt till att uppnå millenniemålen. De har använts till mat, hälsovård, bostäder, utveckling, kompetensutveckling och sysselsättningsstöd till familjemedlemmar. Remitteringarna visar på ett tydligt sätt att en migrant påverkar utvecklingen positivt i sitt ursprungsland, skriver Mussie Ephrem bland annat i artikeln. Läs mer… http://www.omvarlden.se/Opinion/Debatt/diasporan-borde-inga-i-de-nya-globala-utvecklingsmalen/