Sverige tillsammans

DSC05719 (1) DSC05741 (4)Somaliland Riksförbund fick en inbjudan av Sveriges Statsministern Stefan Löven till den nationella samlingen Sverige tillsammans där syftet var att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. Den 12 oktober samlades kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen få en bra skolgång och alla komma in i samhällsgemenskapen.

För att förbättra och snabba på nyanländas etablering är det viktigt att vi alla bidrar anser Somaliland Riksförbund. Somaliland Riksförbund arbetar mycket med vägledning och rådgivning till nyanlända. För oss är det viktigaste att de känner sig trygga och kan komma in i samhället genom arbete eller utbildning.