Informationsansvarig

Besök av Boodhari Mills

Boodhari Mills är ett social bolag grundad av några somaliländer som är bosatta i USA och Kanada. Syftet med mötet var att inspirera vår medlemmar när gäller att starta företag.

Read More...

Somaliland marina nationalpark

Somaliland riksförbund är stolta över att vara delaktiga i arbetat att inrätta marina nationalpark i Somaliland där syftet är bevara och skydda havsmiljöer och viktiga arter.Vi måste nyttja haven och

Read More...

Charity event

Den 5 maj kl. 19.00 kommer Somaliland riksförbund arrangera en insamling-event för att stödja människorna som har drabbats av torkan. Olika föreläsare och artister kommer att delta. Ni är varmt

Read More...

Årsmöte 2017

  Den 15 april höll Somaliland riksförbund sitt årsmöte i Örebro. Mötet började med gemensam lunch sedan öppnades mötet. Närvarande gjorde fler medlemsföreningar och andra speciell inbjudna gäster. Årsmötet valde

Read More...

Möte om torkan i Somaliland

På grund av den svåra torkan som rådet i Somaliland ordnade SLRF ett möte i Stockholm. I mötet diskuterade man om läget just nu, och hur man skulle kunna vara

Read More...

Albedinem Admiserim

Seu quartam duo non quo erroris objecta. Aërem arrogo quaero vul causae animus mox calida cui. Ingenii amplius finitus ac infusus se colores. Distinctas facultatem cohibendam an attendendo vi progressum

Read More...