Lördag den 15 juni höll Somaliland riksförbund en mottagning för att fira våra medlemmar som har tagit studenten i år.

Somalilandriksförbund tillsammans med medlemsföreningar har fortsatt arrangera 2019 studentfirande och höll en konferens om kunskapsutveckling för att motivera ungdomar att integrera sig i svenska samhället. Fler föräldrar och deras syskon och vänner har deltagit och medverkat. Vi bjöd in även några gäster som uppmuntrade ungdomar att inte hamna i kriminalitet och att skaffa utbildning.
Nu har Somaliland Riksförbund haft sitt årsmöte

Nu har Somaliland Riksförbund haft sitt årsmöte. Den nya styrelsen består av såväl gamla som nya styrelsemedlemmar som alla har ett gemensamt mål, att verka för ökad jämställdhet, jobba med föreningsutveckling, öka samarbetet mellan föreningar och att öka delaktigheten. Vi tackar alla medlemmar och alla andra som deltog i årsmötet och bidrog till en bra diskussion under mötet.

.Konferans i Lindköping

Somaliland riksförbund tillsammans med Lidköping förenings har anordnat en dags Konferens för sina medlemmar. Syftet med konferensen var att stärka delaktigheten i svenska samhället genom att aktiv för att medverka i sina lokala och förbundets ändamål. Under konferensen deltog andra samarbetas organisationer så som studiefrämjandet och vuxen skolan i östra Gotland. Alla deltagare var positiva till konsferensen och önskar att hålla liknande för kommande år.
Konferens

Somaliland riksförbund medverkade tillsammans med Somaliland Riksförbund i EU i ett väll organiserade konferens i UK. Syftet med konferensen var att man ska arbeta tillsammans i inom EU och samarbeta bland annat att arrangeraolika aktivitet och informations utbyte för att främja demokrati och jämställdheten. Det blev ett lyckat tillfälle som alla vill försätta med liknande konferens vilka man beslutade att hålla nästa gång i Sverige. Somaliland riksförbund är glada över denna förtroende och ska hålla konferensen nästa år i påsk lov helgen. tid och plats kommer vi meddela senare.
Arkiv

Adna’s Graduation Speech