Besök av Boodhari Mills

Boodhari Mills är ett social bolag grundad av några somaliländer som är bosatta i USA och Kanada. Syftet med mötet var att inspirera vår medlemmar när gäller att starta företag.
Besök av Somalilands Social- och arbetsmarknads minster

Somalilands social- och arbetsmarknads minster som var på besök i Sverige träffade våra medlemmar. Minster Hinda Gani berättade om den höga arbetslösheten bland unga i Somaliland och behovet av investeringar för att bekämpa den höga arbetslösheten och fattigdomen och i Somaliland.Somaliland marina nationalpark

Somaliland riksförbund är stolta över att vara delaktiga i arbetat att inrätta marina nationalpark i Somaliland där syftet är bevara och skydda havsmiljöer och viktiga arter.
Vi måste nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för att uppnå en hållbar utveckling

.
1 2 3 8

Arkiv

Adna’s Graduation Speech